İşte Çorlu Online Kariyer Sistemine Hoşgeldiniz

Odak Grup Toplantısı

Düzenlenme Tarihi: 27.09.2016

İlgi: Trakya Kalkınma Ajansı’nın 20.09.2016 tarihli ve 21539595-746.01.05-E.1339 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyet ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen "Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetlerinin Verilmesi" adlı proje kapsamında 06 Ekim 2016 Perşembe günü saat 15:00-17:00 saatleri arasında odak grup toplantısı yapılması planlanmakta olduğu bildirilmiştir.

Odak Grup Toplantısı Odamız Batı Eğitim Salonunda gerçekleşecek olup, üniversitelerdeki kariyer merkezleri ve gençlerin istihdam edilmesi ile ilişkisi olan işveren kuruluşların da görüşlerinin alınması ve niteliksel bilgilerin toplanması amacıyla düzenlenmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler saha ekibinin elde ettiği niceliksel veriler ile birleştirilerek TR21 Trakya Bölgesi İşgücü Analizi raporu hazırlanacaktır.

Söz konusu odak grup toplantısına katılımınızdan memnuniyet duyarız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter